در حال فراخوانی آگهی های بیشتر ...
فرصتی ویژه و استثنایی: درج آگهی ویژه به مدت یکماه رایگان برای مشاغل تولیدی، خدماتی و ... ارسال عدد 5 به 10000403010000

بانکی آگهی

قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۸ مهر + جدول

  عنوان قیمت زنده تغییر زمان اونس طلا ۱۱۹۲.۰۸ ۸.۳۵ ۷/۷ ۰۱:۳۰ گرم طلا ۱۸ ۴۹۵۲۱۰ ۶۲۴۰.۰۰ ۷/۸ ۱۲:۰۰ گرم طلا ۲۴ ۶۶۰۲۷۰ ۸۳۱۰.۰۰ ۷/۸ ۱۲:۰۰ سکه بهار آزادی ۴۹۸۶۰۰۰ -۳۵۰۰۰.۰۰ ۷/۸ ۱۱:۵۴ سکه امامی ۵۰۹۰۰۰۰ -۱۰۰۰۰.۰۰ ۷/۸ ۱۲:۰۰ نیم سکه ۲۶۱۰۰۰۰ -۲۰۰۰۰.۰۰ ۷/۷ ۱۷:۰۰ ربع سکه ۱۴۱۰۰۰۰ -۳۰۰۰۰.۰۰ ۷/۷ ۱۷:۰۰ سکه گرمی ۷۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰.۰۰ ۷/۷ ۱۴:۴۲  

تاریخ انتشار : 8 مهر 1397 گروه : اخبار گوناگون ادامه مطلب
قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۷ مهر + جدول

قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۷ مهر + جدول

  عنوان قیمت زنده تغییر زمان اونس طلا ۱۱۹۲.۰۸ ۸.۳۵ ۷/۷ ۰۱:۳۰ گرم طلا ۱۸ ۴۶۸۶۶۰ ۳۰۰۰.۰۰ ۷/۷ ۱۲:۳۰ گرم طلا ۲۴ ۶۲۴۸۷۰ ۴۰۰۰.۰۰ ۷/۷ ۱۲:۳۰ سکه بهار آزادی ۴۸۵۱۰۰۰ -۷۵۰۰۰.۰۰ ۷/۷ ۱۲:۱۲ سکه امامی ۵۰۵۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰.۰۰ ۷/۷ ۱۲:۳۶ نیم سکه ۲۵۷۰۰۰۰ -۷۰۰۰۰.۰۰ ۷/۷ ۱۲:۱۲ ربع سکه ۱۴۲۰۰۰۰ -۲۰۰۰۰.۰۰ ۷/۷ ۱۲:۱۲ سکه گرمی ۶۹۰۰۰۰ -۱۰۰۰۰.۰۰ ۷/۷ ۱۲:۱۲

تاریخ انتشار : 7 مهر 1397 گروه : اخبار گوناگون ادامه مطلب
قیمت سکه و طلا امروز پنج شنبه ۵ مهر + جدول

قیمت سکه و طلا امروز پنج شنبه ۵ مهر + جدول

  عنوان قیمت زنده تغییر زمان اونس طلا ۱۱۹۶.۷۹ -۱.۶۳ ۷/۵ ۱۰:۳۰ گرم طلا ۱۸ ۵۴۹۰۰۰ -۸۷۷۰.۰۰ ۷/۴ ۱۸:۴۵ گرم طلا ۲۴ ۷۳۱۹۹۰ -۱۱۷۰۰.۰۰ ۷/۴ ۱۸:۴۵ سکه بهار آزادی ۵۳۵۱۰۰۰ ۲۵۰۰۰.۰۰ ۷/۴ ۱۷:۲۴ سکه امامی ۵۳۲۰۰۰۰ -۹۵۰۰۰.۰۰ ۷/۵ ۱۱:۰۶ نیم سکه ۲۷۷۰۰۰۰ -۲۰۰۰۰.۰۰ ۷/۴ ۲۰:۰۶ ربع سکه ۱۴۵۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰.۰۰ ۷/۴ ۱۸:۰۰ سکه گرمی ۷۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰.۰۰ ۷/۴ ۱۲:۱۸

تاریخ انتشار : 5 مهر 1397 گروه : اخبار گوناگون ادامه مطلب
قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۴ مهر + جدول

قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۴ مهر + جدول

  عنوان قیمت زنده تغییر زمان اونس طلا ۱۲۰۲.۱۴ ۰.۲۵ ۷/۴ ۱۰:۳۰ گرم طلا ۱۸ ۴۸۹۹۰۰ ۴۶۰.۰۰ ۷/۳ ۲۱:۱۰ گرم طلا ۲۴ ۶۵۳۱۹۰ ۶۲۰.۰۰ ۷/۳ ۲۱:۱۰ سکه بهار آزادی ۴۵۰۱۰۰۰ ۲۵۰۰۰.۰۰ ۷/۳ ۱۸:۲۴ سکه امامی ۴۹۲۰۰۰۰ ۵۰۰۰.۰۰ ۷/۳ ۲۱:۰۶ نیم سکه ۲۳۸۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰.۰۰ ۷/۳ ۱۸:۲۴ ربع سکه ۱۳۱۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰.۰۰ ۷/۳ ۱۸:۲۴ سکه گرمی ۶۸۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰.۰۰ ۷/۳ ۱۸:۲۴  

تاریخ انتشار : 4 مهر 1397 گروه : اخبار گوناگون ادامه مطلب
قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۳ مهر + جدول

قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۳ مهر + جدول

قیمت سکه در بازار افزایش پیدا کرد.   عنوان قیمت زنده تغییر زمان اونس طلا ۱۱۹۸.۷۴ ۰.۰۹ ۷/۳ ۱۰:۳۰ گرم طلا ۱۸ ۴۵۲۲۷۰ -۱۸۴۰.۰۰ ۷/۲ ۲۱:۱۰ گرم طلا ۲۴ ۶۰۳۰۲۰ -۲۴۶۰.۰۰ ۷/۲ ۲۱:۱۰ سکه بهار آزادی ۴۳۵۱۰۰۰ ۲۵۰۰۰.۰۰ ۷/۲ ۱۲:۱۲ سکه امامی ۴۷۶۳۰۰۰ -۷۰۰۰.۰۰ ۷/۲ ۲۱:۰۶ نیم سکه ۲۳۱۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰.۰۰ ۷/۲ ۱۳:۰۶ ربع سکه ۱۲۴۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰.۰۰ ۷/۲ ۱۶:۰۶ سکه گرمی ۶۶۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰.۰۰ ۷/۲ ۱۲:۱۲

تاریخ انتشار : 3 مهر 1397 گروه : اخبار گوناگون ادامه مطلب
قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۲ مهر + جدول

قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۲ مهر + جدول

اقتصادنیوز: قیمت سکه در بازار افزایش پیدا کرد.   عنوان قیمت زنده تغییر زمان اونس طلا ۱۱۹۶.۲۶ -۰.۵۲ ۷/۲ ۱۰:۰۰ گرم طلا ۱۸ ۴۲۸۲۶۰ ۸۶۶۰.۰۰ ۷/۲ ۱۱:۴۵ گرم طلا ۲۴ ۵۷۱۰۰۰ ۱۱۵۴۰.۰۰ ۷/۲ ۱۱:۴۵ سکه بهار آزادی ۴۳۰۱۰۰۰ ۲۵۰۰۰.۰۰ ۷/۱ ۱۵:۲۴ سکه امامی ۴۶۶۵۰۰۰ -۵۰۰۰.۰۰ ۷/۲ ۱۱:۴۸ نیم سکه ۲۲۵۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰.۰۰ ۷/۱ ۱۵:۲۴ ربع سکه ۱۲۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰.۰۰ ۷/۱ ۱۵:۲۴ سکه گرمی ۶۵۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰.۰۰ ۷/۱ ۱۲:۲۴

تاریخ انتشار : 2 مهر 1397 گروه : اخبار گوناگون ادامه مطلب
  ثبت آگهی رایگان