عنوان قیمت زنده تغییر زمان
اونس طلا ۱۲۰۲.۱۴ ۰.۲۵ ۷/۴ ۱۰:۳۰
گرم طلا ۱۸ ۴۸۹۹۰۰ ۴۶۰.۰۰ ۷/۳ ۲۱:۱۰
گرم طلا ۲۴ ۶۵۳۱۹۰ ۶۲۰.۰۰ ۷/۳ ۲۱:۱۰
سکه بهار آزادی ۴۵۰۱۰۰۰ ۲۵۰۰۰.۰۰ ۷/۳ ۱۸:۲۴
سکه امامی ۴۹۲۰۰۰۰ ۵۰۰۰.۰۰ ۷/۳ ۲۱:۰۶
نیم سکه ۲۳۸۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰.۰۰ ۷/۳ ۱۸:۲۴
ربع سکه ۱۳۱۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰.۰۰ ۷/۳ ۱۸:۲۴
سکه گرمی ۶۸۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰.۰۰ ۷/۳ ۱۸:۲۴