وزارت اطلاعات نام 5 عامل حمله تروریستی به شهروندان اهوازی را منتشر کرد.

5 عامل تروریستی روز شنبه 31 شهریور با حمله مسلحانه به رژه نیروهای مسلح سبب به شهادت رسیدن 24 نفر از شهروندان شدند. در این حمله تروریستی 68 نفر نیز مجروح شدند.

وزارت اطلاعات صبح امروز تصویر و هویت 5 عامل حمله تروریستی به شهروندان را منتشر کرد.

ایاد منصوری، فواد منصوری، احمد منصوری، جواد ساری و حسن درویشی 5 عامل این حمله تروریستی بودند که توسط نیروهای امنیتی در همان محل درگیری به هلاکت رسیدند.