آخرین قیمت محصولات ام.وی.ام و چری شرکت مدیران خودرو تعیین شد.

با توجه به نوسان نرخ ارز و تغییر قیمت دلار اختصاصی برای خودروسازان از ارز دولتی و 4200 تومانی به ارز نیمایی که حدود 9 هزار تومان است، قیمت جدید محصولات مدیران خودرو مشخص شد. 
در جدول زیر قیمت جدید محصولات مدیران خودرو بر پایه تامین ارز 9000 تومانی را با یکدیگر مرور می کنیم .

قیمت جدید محصولات مدیران خودرو در ایران :

 اعلام قیمت جدید محصولات مدیران خودرو مشخص شد +جدول