قیمت سکه در بازار افزایش پیدا کرد.

 

عنوان قیمت زنده تغییر زمان
اونس طلا ۱۱۹۸.۷۴ ۰.۰۹ ۷/۳ ۱۰:۳۰
گرم طلا ۱۸ ۴۵۲۲۷۰ -۱۸۴۰.۰۰ ۷/۲ ۲۱:۱۰
گرم طلا ۲۴ ۶۰۳۰۲۰ -۲۴۶۰.۰۰ ۷/۲ ۲۱:۱۰
سکه بهار آزادی ۴۳۵۱۰۰۰ ۲۵۰۰۰.۰۰ ۷/۲ ۱۲:۱۲
سکه امامی ۴۷۶۳۰۰۰ -۷۰۰۰.۰۰ ۷/۲ ۲۱:۰۶
نیم سکه ۲۳۱۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰.۰۰ ۷/۲ ۱۳:۰۶
ربع سکه ۱۲۴۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰.۰۰ ۷/۲ ۱۶:۰۶
سکه گرمی ۶۶۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰.۰۰ ۷/۲ ۱۲:۱۲