اقتصادنیوز: قیمت سکه در بازار افزایش پیدا کرد.

 

عنوان قیمت زنده تغییر زمان
اونس طلا ۱۱۹۶.۲۶ -۰.۵۲ ۷/۲ ۱۰:۰۰
گرم طلا ۱۸ ۴۲۸۲۶۰ ۸۶۶۰.۰۰ ۷/۲ ۱۱:۴۵
گرم طلا ۲۴ ۵۷۱۰۰۰ ۱۱۵۴۰.۰۰ ۷/۲ ۱۱:۴۵
سکه بهار آزادی ۴۳۰۱۰۰۰ ۲۵۰۰۰.۰۰ ۷/۱ ۱۵:۲۴
سکه امامی ۴۶۶۵۰۰۰ -۵۰۰۰.۰۰ ۷/۲ ۱۱:۴۸
نیم سکه ۲۲۵۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰.۰۰ ۷/۱ ۱۵:۲۴
ربع سکه ۱۲۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰.۰۰ ۷/۱ ۱۵:۲۴
سکه گرمی ۶۵۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰.۰۰ ۷/۱ ۱۲:۲۴