عنوان قیمت زنده تغییر زمان
اونس طلا ۱۱۹۹.۴۴ -۹.۳۴ ۶/۳۱ ۰۱:۳۰
گرم طلا ۱۸ ۴۰۴۴۸۰ ۴۶۰.۰۰ ۶/۳۱ ۱۹:۱۰
گرم طلا ۲۴ ۵۳۹۳۰۰ ۶۲۰.۰۰ ۶/۳۱ ۱۹:۱۰
سکه بهار آزادی ۴۲۰۱۰۰۰ ۹۰۰۰.۰۰ ۶/۳۱ ۱۴:۰۶
سکه امامی ۴۴۸۵۰۰۰ -۱۳۰۰۰.۰۰ ۶/۳۱ ۲۱:۰۶
نیم سکه ۲۱۱۰۰۰۰ -۱۰۰۰۰.۰۰ ۶/۲۶ ۱۵:۴۸
ربع سکه ۱۱۱۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰.۰۰ ۶/۲۵ ۱۱:۵۴
سکه گرمی ۶۴۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰.۰۰ ۶/۲۵ ۱۱:۵۴