درآمد نفتی ایران در چهار ماهه نخست امسال 41.9 هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با چهار ماهه ابتدایی سال گذشته 60.7 درصد رشد داشته است. این میزان رشد در مدت مشابه سال گذشته نسبت به دوره مشابه سال 95 بیش از 147 درصد بوده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، بر اساس تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی درآمد نفتی کشور در چهار ماهه نخست سال جاری ۴۱٫۹ هزار میلیارد تومان بوده است.

در چهار ماهه ابتدایی سال جاری همزمان با افزایش ۱۱ درصدی قیمت جهانی نفت، درآمد نفتیایران طی چهار ماهه مذکور ۴۱٫۹ هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با چهار ماهه ابتدایی سال گذشته ۶۰٫۷ درصد رشد داشته است.

میزان درآمد نفتی در چهار ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۶ معادل ۲۶ هزار میلیارد تومان بوده است.

درآمد نفتی کشور در حالی به حدود ۴۱٫۹ هزار میلیارد تومان رسیده که مصوبه دولت برای دوره مذکور ۳۴٫۳ هزار میلیارد تومان بوده است.

همچنین درآمد نفتی مصوب شده دولت برای سال ۱۳۹۷ معادل ۱۰۱ هزار میلیارد تومان است که ۴۱٫۵ درصد آن طی چهار ماهه نخست سال محقق شده است.

از ۴۱٫۹ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی حاصل شده طی چهار ماهه ابتدایی سال جاری، سهم درآمد حاصل از نفت خام ۸۳ درصد بوده است.