تازه ترین قیمت اعلام شده خودرو در بازار داخلی حاکی است که به دلیل ثبت نام 50هزار دستگاه محصولات سایپا در اواخر هفته گذشته ، با افزایش قابل توجهی روبرو نشد و نوسانات ارز نیز در بازار بر قیمت آن تاثیر جدی نگذاشته است