زمین لرزه‌ای به بزرگی ۳.۵ ریشتر شهر خانه زنیان در بخش ارژن را لرزاند.

بامداد شنبه زمین لرزه‌ای به بزرگی ۳.۵ ریشتر در عمق ۸ کیلومتر شهر خانه زنیان را لرزاند.

شدت این زمین لرزه به حدی بود که شهر شیراز نیز لرزید.

شهر خانه زنیان از بخش ارژن در فاصله ۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.