به گزارش اقتصاد نیوز و به نقل از ورزش سه، برای اولین بار در فوتبال، تیمی به گل رسید و بازیکنانش شروع به خوشحالی کردند، بازیکنان تیم رقیب که گل خورده بودند، ناراحت بوده و حتی توپ را به بیرون شوت کردند و در نهایت داور گل را مردود و یک ضربه اوت اعلام کرد.

تصاویر بازی دو تیم پاتریک تیستل و گرینوک مورتون نشان می‌دهد که کریس دولان، بازیکن پاتریک، با یک ضربه زیبا از پشت محوطه، توپ را به تیرک افقی دروازه حریف زد و توپ با این برخورد، وارد دروازه حریف شد. بازیکن پاتریک تیستل شروع به خوشحالی کردند و حریف نیز از اینکه گل خورده بود، شروع به ناراحتی کرد.

چند ثانیه ای گذشت و داور با مشورت با کمک خود، ضربه اوت اعلام کرد. بازیکنان هر دو تیم دچار شوک شدند که چطور داور چنین تصمیمی گرفته است. به نظر می‌رسد که داور متوجه عبور توپ از خط نشده و پس از اینکه بازیکن مورتون به نشانه ناراحتی توپ را به بیرون شوت کرده، ضربه اوت اعلام کرده است. اعتراضات بازیکنان پاتریک تیستل نیز فایده ای نداشت و در نهایت تنها چیزی که به آنها رسید، یک پرتاب اوت بود.