به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از نشنال اینترست، مواجهه نیروهای مسلح کره شمالی با ناوهای هواپیمابر آمریکایی مساله ای است که مورد توجه کارشناسان و تحلیلگران نظامی قرار گرفته است. سئوال مهم این است که آیا نیروهای مسلح کره شمالی می توانند یک ناو هواپیمابر آمریکایی را غرق کنند یا نه. بله این مساله بستگی به نوع ناو هواپیمابری دارد که نیروهای کره شمالی با آن روبرو می شوند، همین طور بستگی به مهارت فرماندهان آمریکایی در استفاده از تجهیزات و تسلیحات نظامی دارد، بستگی به این دارد که کره شمالی تا چه حدی از تاکتیک های مختلف نظامی آگاهی داشته باشد و مهمتر از همه اینکه شانس و اقبال با کدام طرف باشد.

این تحلیل افزود: می‌دانیم که نیروی دریایی کره شمالی قادر به غرق کردن کشتی‌ها هست. این کار را در سال 2010 انجام داده است. کره شمالی توسط یک زیردریایی توانست یک فروند کشتی کره جنوبی را غرق کند. این حادثه بار دیگر اهمیت جنگ زیردریایی ها را نشان داده است: حتی یک زیردریایی کند و دیزلی می تواند یک کشتی مدرن و پیشرفته را همراه با تفنگداران ماهر و حرفه ای غرق کند. همین اتفاق ممکن است برای نیروی دریایی آمریکا بیفتد.

مساله مهم دیگر این است که چشم انداز موفقیت نیروی دریایی کره شمالی بستگی به این دارد که با چه نوع ناو هواپیمابر آمریکایی روبرو شود. یک ناوگروه ضربت که متمرکز بر یک ناو هواپیمابر هسته ای است کاملا با یک ناوگروه که آماده عملیات آبی خاکی است، متفاوت است. ناوهای هواپیمابر بزرگتر قادر به حمل تعداد بیشتری هواپیمای جنگنده است. ولی ناوهای کوچکتر قابلیت حمل تعداد کمتری تفنگدار و هواپیماهای جنگنده را دارد.

بی شک یک گروه آماده برای عملیات آبی خاکی چالش کمتری برای نیروهای مسلح کره شمالی به شمار می رود تا یک ناو گروه ضربت متمرکز بر یک فروند ناو هواپیمابر هسته ای مجهز به انواع سامانه های موشکی و تسلیحاتی.