فستیوال دختران و پسران موقرمز در هلند 

 

 

دختران و پسران موقرمز در کشور هلند طی یک فستیوال گردهم آمدند و تصویر هاي جالبی از انها در رسانه ها منتشر گردید. مو قرمزها هر سال دور هم جمع میشوند و این گردهمایی در اخرین هفته سپتامبر در کشور هلند انجام می‌شود.این جشنواره فقط مختص مو قرمزهای هلند نبوده و از سراسر جهان در این جشنواره شرکت می‌کنند.

 

این فستیوال موزیکال بوده و با اهنگ و جشن گردهمایی شادی را دور انجام می‌دهند.موسس جشنواره مو قرمزها “بارت روون هورست” یک بانوی مو قرمز بوده هست.هورست با داشتن مو هاي قرمز و خاص با الهام گرفتن از نقاشی هاي فردیبه اسم “گوستاو کلیمیت” این فکر به نظرش رسید و توصیه دورهمی موقرمزها را داد.

 

این نقاش در آثار خود فقط زنان راربا مو هاي قرمز ترسیم می کرده و علاقه زیادی به زنان مو نارنجی داشته هست.این فستیوال در لندن و امریکا و چند کشور دیگر نیز برگزار میشود وهزاران دختر و پسر مو قرمز در این گردهمایی شرکت می‌کنند.شرکت کنندگان در این جشنواره در چادرها جایگیر میشوند و رایگان از تمام خدمات بهره گیری می‌کنند.

 

اعیاد و تفریحات و برنامه هاي شادی در این فستیوال برگزار می‌شود.در سراسر اروپاکسانی که مو هاي قرمزی دارند خود را به هلند رسانده و در اینجشنواره شرکت میکنند حتی بسیاری از شرکت کنندگان مو هاي خود رنگ کرده و پا به این مراسم می گذراند.

 

هدف از این جشنواره ها روحیه بخشیدن به جامعه و پرنشاط کردن مردم می‌باشد کهتوسط مسئولان هلندی همۀ ساله} برگزار میشود.در اتمام این جشنواره تصویر گروهی و بادگاری به افراد شرکت کننده تقدیم میشود.