بنا بر گفته ی مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان، به‌زودی در اصفهان مرکزی در خانه قزوینی‌ها برای نوآوری و شکوفایی‌های صنایع‌دستی راه‌اندازی می‌شود که یکی از کارهای اساسی این مرکز، طراحی‌های جدید و بازاریابی در حوزه صنایع‌دستی است.

فریدون اللهیاری پیرامون برنامه‌های در نظر گرفته ‌شده درباره آثار و هنرهای در حال انقراض اظهار داشت: در ابتدا باید رشته‌های در حال انقراض را فعال و حمایت کنیم که این رشته‌ها به چند بخش تقسیم ‌شده‌اند؛ بخش نخست رشته‌هایی را شامل می‌شود که به علت هزینه‌های سنگین مواد مورد نیاز آن نمی‌تواند بازار متناسب با خود را پیدا کند که میراث در نظر دارد این آثار را در حد حفاظتی در مراکز صنایع‌دستی در شهرستان اصفهان و کاشان حمایت و نگهداری کند.

وی افزود: حمایت از مراکز صنایع دستی به این معناست که با تأمین مواد اولیه این رشته‌ها از سوی سازمان میراث فرهنگی و خرید تولیداتشان، از آنها حمایت به عمل‌آوریم. مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان تصریح کرد: بخش دیگر رشته‌هایی هستند که قابلیت بازاریابی دارند اما به علت آنکه نوع تولیداتشان کاربردی نیست، باید سعی کنیم که با حمایت از طراحی‌های جدید و کاربردی کردن این نوع از رشته‌ها، متناسب با نیاز بازار، آنها را نیز فعال کنیم.