مزایده آنلاین کارمندی

خدمتی جدید از بانکی آگهی

کارمندان محترم می توانند در مزایده کارمندی سایت بانکی آگهی تمامی وسایل خود را ( اعم نو و دست دوم) با بهترین قیمت ممکن به فروش برسانند.

با توجه به اینکه یکی از دغدغه های کارمندان محترم فروش وسایل آنها به بهترین قیمت ممکن است و راضی به فروش وسایل خود با قیمت های پایین نیستند 

مزایده کارمندی فرصتی بی نظیر برای این قشر محترم جهت فروش وسایل و لوازم با بهترین قیمت ممکن و در زمان تعیین شده از سوی آنها خواهد بود.

بانکی آگهی پورتالی جهت برطرف نمودن دغدغه های کارمندان محترم