رییس اتحادیه مشاوران املاک کشور، با اشاره به اینکه از اول خرداد فصل جابه جایی و نقل انتقال های مستأجران آغازمی‌شود، گفت: ازاول خرداد تا پایان شهریورتعداد قراردادهای اجاره افزایشی چشم‌گیرخواهد داشت .

 

حسام عقبایی با بیان اینکه بازاراجاره نیزمانند بازارخرید و فروش مسکن ظرفیت افزایش قیمت را ندارد، گفت: بازارمسکن درسال‌های پیش، به سبب رکود افزایش قیمت نداشته است ،بنابراین وقتی نرخ خرید و فروش افزایش نیابد، بازاراجاره نیزمتأثر ازآن افزایش نمی‌یابد.
به گزارش سایت دلتا به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ،عقبایی با اشاره به اینکه حداکثر افزایش قیمت اجاره درشهر‌ها بین ۷ تا ۱۰ درصد است، گفت: بازاراجاره مسکن به ویژه درکلان شهر‌ها ظرفیت افزایش قیمت بیش از۱۰ درصد را ندارد.

رییس اتحادیه مشاوران املاک  اظهار داشت: تعادل میان عرضه و تقاضا درحوزه مالکیت به نفع خود مردم است، زیرا با برقراری این توازن می‌توان ثبات دربازارمسکن را شاهد باشیم.
 وی یادآور شد: با افزایش تولید و ایجاد بازاررقابتی،  رونق به بازار مسکن بازگشته وبازارمسکن از رکود خارج می شود.