قانون جذب مسئول ایجاد تاثیرات مثبت و منفی در زندگی ما است. بخش مهمی از قانون جذب درک این مسئله است که شما با تمرکز خود می ‌توانید بر آنچه که برای شما اتفاق می ‌افتد تاثیر زیادی بگذارید. اگر شما روز خود را صرف کم لطفی و تاسف در مورد گذشته یا بی تفاوتی، ناامیدی و ترس از آینده کنید احتمالا انرژی منفی زیادی را دریافت خواهید کرد، اما اگر به هر مساله با پوشش نقره ای نگاه کنید هر روز محیط مثبتی را مشاهده خواهید کرد.

 

قانون-جذب

قانون جذب با قدرت ذهن آنچه که در افکار ما است را تفسیر کرده و به واقعیت تبدیل می کند.

بنا بر این قانون جذب شما را به آزادانه دیدن و توسعه آینده خود تشویق می کند. زمانی که شما یاد بگیرید ازابزارهای قدرتمند قانون جذب استفاده کنید در مسیر زندگی خوشبین تر خواهید بود. این قانون به طور خاص برایجذب رویدادها و تجارب مثبت طراحی شده است.

قانون جذب می تواند برای هر آرزو و رویای شما درسی ارزشمند بدهد به طوری که به جاه طلبی و محبوبیت بیشتر نزدیک شوید و بتواند به سادگی تحقق آرزوها و خواسته های خود را دنبال کنید.

اگر چه راه های زیاد و حتی ساده تری برای یاد گیری و ایجاد احساس خوب وجود دارد اما شما با یادگیری قانون جذب می توانید از پتانسیل کامل خود برای درک بهتر راه زندگی استفاده کنید.

با استفاده از قانون جذب شما می توانید آگاهانه تر به کشف چیزهایی که باید در ذهن خود نگه دارید یا از ذهن خود حذف کنید بپردازید.می توانید با توجه به زمینه های منفی با آنها مبارزه کنید و یا با دید مثبت به روزهای آینده احساسات بهتری را منعکس کنید.همچنین قادرید آنچه واقعا از آینده می خواهید را ببینید و با تدوین اهداف واضح تر و با گام های عملی در هر مرحله پیشرفت قابل توجهی حاصل کنید.

در واقع این قانون توانایی جذب آنچه که در حال تمرکز روی آن هستیم به زندگی است و با قدرت ذهن آنچه که در افکار ما است را تفسیر کرده و به واقعیت تبدیل می کند.

قانون جذب یکی از بزرگترین رمز و رازهای زندگی است که تعداد کمی از افراد چگونگی تاثیر زیاد آن بر زندگی را درک می کنند.

زمانی که شما در حال کار کردن با قانون جذب هستید تغییرات ساده خروجی مثبت و شگفت انگیزی دارد و تمرین رویکرد جدید بعد از چند هفته به طبیعت شما تبدیل می شود.

قانون جذب به بهترشدن فضای زندگی و انعکاس افکار مثبت می انجامد.

با استفاده از قانون جذب می توانید روی افکار و احساسات منفی تمرکز کرده و آنهارا تضعیف یا متوقف کنید و برای بهتر شدن فضای زندگی خود افکار مثبت را منعکس کرده و آنها را پرورش دهید که روش مناسبی برای افزایش ارتباطات شما و گسترش انرژی مثبت در اطراف شما است.

در نهایت قانون جذب نشان دهنده این است که “خودی جذب خودی می شود” ، یعنی اگر افکار و احساسات مثبت را در خود پرورش دهید قطعا بازخورد مناسبی را از جهان هستی دریافت خواهید کرد و بنابراین می توانید زندگی شاد و موفق تری را داشته باشید.

 

نکاتی برای استفاده از قانون جذب:

۱. آرامش ذهن و تفکر به مدت 5 تا 10 دقیقه

۲. خواسته شما دارای یک تصویر روشن و دقیق باشد.

۳. ارسال یک تصویر ذهنی از آنچه که می خواهید به کیهان

۴. نوشتن آرزوی خود و احساسی که از آن در شما به وجود می آید.

۵. نمایش قدردانی از جهان برای همه چیزهایی که به شما داده است.

۶.  صبور بودن و اعتماد به جهان هستی.